Piirinuohousjärjestelmä jäi historiaan myös Keski-Suomessa kesäkuun lopussa. Petäjäveden, Keuruun ja Multian alueella piirinuohoojana nuohouksesta on huolehtinut Keski-Suomen Sisäilmamestarit Oy, nyt jokainen kiinteistön omistaja saa itse valita yrittäjän tai yrityksen, jolla teettää nuohouksen.

– Mutta nuohouksesta on huolehdittava kuten ennenkin eli vakituisten asuntojen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajanasuntojen tulisijat ja hormit vähintään kolmen vuoden välein, johtava palotarkastaja Jouni Nurminen Keski-Suomen pelastuslaitoksesta muistuttaa.

– Lisäksi asiakkaan on itse varmistuttava siitä, että nuohooja on pätevä. Nuohoojalla pitää olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinnossa nuohouksen osaamisala. Mikäli kiinteistön omistaja haluaa tilata nuohouksen joltain muulta kuin ennestään tutulta nuohoojalta, nuohoojien yhteystietoja ja tietoa heidän pätevyydestään löytyy netistä, esimerkiksi Nuohousalan keskusliiton sivuilta.

Nuohoojamestari Pasi Seppänen Keski-Suomen Sisäilmamestareista toteaa ajan näyttävän, kuinka paljon kilpailua alueelle tulee.

– Me jatkamme nuohoustoimintaa kuten ennenkin, meillä on tällä hetkellä neljä nuohoojaa. Toki ajan kanssa ulkopuolisiakin kilpailijoista alueelle varmasti tulee, Seppänen toteaa.

Jouni Nurmisen mukaan nuohouksesta kannattaa pyytää myös todistus, jos nuohooja ei sitä pyytämättä anna.

– Ihan asiakkaan oman turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi tulipalon sattuessa vakuutusyhtiö voi kysellä todistusta nuohouksesta. Jos nuohousta ei ole tehty pelastuslaissa määritellyllä tavalla, voi tulipalotilanteessa tulla hankaluuksia vakuutuskorvausten saamisen kanssa, Nurminen sanoo.

– Nuohoojalla on myös edelleen velvollisuus ilmoittaa vioista pelastusviranomaisille eli se ei ole muuttunut lakimuutoksessa mitenkään.

 

 

Myös hinnoittelu vapautui

 

Pelastuslain muutos vapautti myös nuohouksen hinnoittelun. Aiemmin Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta määritteli täällä käytetyn nuohoustaksan, nyt jokainen yrittäjä saa vapaasti hinnoitella palvelunsa. Keski-Suomen Sisäilmamestareiden hinnasto on näkyvillä yrityksen nettisivuilla.

– Minä nostin vähän hintoja, sille tasolle, millä ne olisi pitänyt olla jo kymmenen vuotta sitten, Pasi Seppänen sanoo.

– Ei tällä toiminnalla ole tarkoitus rahastaa, paloturvallisuudesta tällä huolehditaan. Mutta taksan pitää olla sellainen, että sillä kannattaa töitä tehdä. Kustannukset ovat nousseet kymmenessä vuodessa paljon, mutta taksa ei juuri ollenkaan. Kilometrikorvauksia me emme peri erikseen, matkat sisältyvät netissä ilmoitettuun hintaan, Seppänen toteaa.

Jouni Nurmisen mukaan alueilla, joissa piirinuohoojajärjestelmästä luovuttiin jo ennen siirtymäajan päättymistä, heti vuoden vaihteessa, on ollut pientä nousua nuohoushinnoissa.

– Sen näkee sitten ajan kanssa, kuinka alalle tulee kilpailua ja kuinka hinnat kehittyvät. Sitäkin on mietitty, kallistuuko nuohous haja-asutusalueella esimerkiksi kilometrikorvausten vuoksi, Nurminen toteaa.

Sisäministeriö on asettanut seurantaryhmän arvioimaan lakimuutoksen vaikutuksia.

– Vuoden vaihteen tienoilla tiedetään jo vähän enemmän siitä, kuinka nuohoojia on saatavilla esimerkiksi haja-asutusalueilla ja kuinka hinnat kehittyvät. Nuohoojia on perinteisesti kysytty eniten syksyllä, lämmityskauden alkaessa, Nurminen sanoo.

– Ja muutaman vuoden sisällä nähdään, lisääntyvätkö nokipalot; jos hormeja ei nuohota, ne pikeentyvät sisäpinnoiltaan ja jonkin ajan kuluttua nuohoamattomissa hormeissa saattaa syttyä nokipalo.

 

Tiina Lamminaho