Myyntipäällikkö Juha Kuivinen ja Consumers-liiketoimintayksikön johtaja Clas Blomberg esittelivät Vapo Oy:n suunnitelmia. Vapo on ostamassa Petäjäveden Energia Oy:n liiketoiminnan. Yrityksen nykyinen pääomistaja on Seppo Kovanen, joka osti kaukolämpölaitoksen Petäjäveden kunnalta vuonna 2003.

 

 

 

Kaukolämpö ja Kintaus olivat kokouksen kuumimmat

 

 

Valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan kunnan ja kaukolämpöyhtiö Petäjäveden Energian välisen sopimuksen purkamisen, ja samalla kunta luopuu etuosto-oikeudestaan. Koska sopimus puretaan kesken sopimuskauden, Petäjäveden Energia Oy maksaa korvauksena kunnalle 50.000 euroa.

Petäjäveden Energia Oy:n liiketoiminnan on ostamassa Vapo Oy. Suunnitelmistaan kunnan päättäjille tuli kertomaan Vapo Oy:n Consumers-liiketoimintayksikön johtaja Clas Blomberg ja myyntipäällikkö Juha Kuivinen.

Petäjäveden kaukolämpöasiakkaille luvassa on parempaa ja nykyaikaisempaa palvelua sekä energiatehokkuutta. Myös tuotantopuolelle on tulossa lähiaikoina isoja investointeja. Petäjävedelläkin aletaan tukia hukkalämpöjen hyödyntämistä ja myös kaukolämpölaitosten sähköistäminen tulee jossain vaiheessa eteen.

Vapo Oy haluaa laajentaa liiketoimintaansa kaukolämpöön, ja se osti viimeksi vuoden vaihteessa Iin ja Utajärven kunnan kaukolämpöyhtiöt.Vapo Oy tuottaa kaukolämpöä nyt 20 kuntaan.

Petäjäveden kunta on esittänyt toiveen, ettei Vapo Oy nostaisi hintoja nykyisestä ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen.

Blomberg toteaa, että kaukolämmön pitää olla kilpailukykyistä, eikä hintoja voi hirveästi nostaakaan, eikä hän näkisi Petäjävedellä hinnankorotuspaineita. Tähän vaikuttaa kuitenkin myös Suomen hallituksen päätökset.

Vapo Oy pyrkii hyödyntämään a mahdollisimman lähellä tuotettua polttoainetta.

– Eniten poltetaan puuhaketta, turvetta poltetaan silloin kun pitää kattilasta saada irti huipputehot ja aivan marginaalisesti poltetaan myös öljyä, Blomberg kertoo.

– Meillä polttoturpeen osuus on tippunut alle 20 prosenttiin, kun joskus se oli sata. Turpeen käyttö tulee pikkuhiljaa poistumaan, riippuen myös siitä, mitä hallitus siitä päättää.

Yhtiö haluaa pitää polttolaitostensa pihapiirit siistinä, joten voi olla, ettei puutavaraa ja risuja oteta enää jatkossa polttoon, kuten tähän asti täällä on totuttu. – Lämpölaitoksessa ei saa polttaa jätettä, Blomberg painottaa.

Kunta ja Vapo ovat keskustelleet myös siitä mahdollisuudesta, että Palvalahden yrityspuistoon olisi tarvittaessa mahdollista saada Vapon pellettilämpölaitos. Vapolla voisi olla valmiuksia myös hukkalämmön hyödyntämiseen, jos Petäjävedelle joskus saataisiin kansainvälinen datakeskus.

Lämpölaitos työllistää koko ketjussa noin kymmenen henkeä, mutta Vapo hoitaa pienet laitokset keskitetysti päivystysringillä.

 

Kintauden tieasiaa viedään eteenpäin

 

Kintauden kevyenliikenteen väylää päästään rakentamaan aikaisintaan ensi vuonna, joten valtuusto hyväksyi Kintaudelle tälle vuodelle varatusta 350.000 euron määrärahasta 250.000 euron siirron Teollisuustien rakentamiseen.

Kintaudelle ei päästä rakentamaan vielä tänä vuonna byrokratian vuoksi: suunnitelmat ja lupapäätökset ovat vielä työn alla. Suunnitelmia on vaikeuttanut osaltaan liito-oravahavainto. Tekninen johtaja Matti Varis kertoo, että Kintauden kevyenliikenteenväylän suunnitelmia on nyt tehty ja kustannusarvio on noin 800.000 euroa. Viime viikolla Ely-keskuksen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää siltä, että kunta rahoittaa tiehankkeesta 95 prosenttia. Hankkeeseen haetaan kuitenkin nyt myös maaseudun kehittämisrahaa, ja rahoituspäätös saadaan lokakuun lopussa. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Siirretyllä määrärahalla korjataan Teollisuustie ja tänä kesänä urakka saadaan edullisesti päällysteiden alhaisten hintojen ansiosta. Työt aloitetaan heti heinäkuussa ja kaivuutyöt tehtäisiin elo-syyskuun aikana.

 

Aloite viestinnästä

 

Hannes Ylikoski (kesk.) ja 17 muuta valtuutettua allekirjoittivat aloitteen, joka oli sama jonka Ylikoski kirjoitti yleisönosastokirjoituksena viime viikon Petäjävesi-lehteen. Siinä toivotaan, että kunnanhallituksessa kirjoitettaisiin jokaisen kokouksen yhteydessä alustus yhdestä tärkeäksi katsotusta aiheesta. Alustus julkaistaisiin keskusteluavauksena sekä Petäjävesi-lehdessä että Facebookissa. Tällä tavoin valmistelussa olevia kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita tuotaisiin jo varhain aktiivisesti kuntalaiskeskusteluun. Aloitteen mukaan kunnan pitäisi avata myös oma Youtube-kanava, jolle koottaisiin jo olemassa olevat markkinointivideot ja tuotettaisiin uutta kehumissisältöä, myös kuntalaisten itsensä kuvaamina.

Kunnavaltuustolle esiteltiin myös kunnan uusi markkinointi-ilme sekä tunnukset, joista saavat kuntalaisetkin äänestää tällä viikolla kunnan kotisivuilla ja somessa.

Päättäjät jäävät nyt kesätauolle ja seuraavat kokoukset ovat elokuussa. – SK