Yleisönosastokirjoitus: Valtuutettujen vastuu???

 

Nyt kun kunta (veronmaksajat) on joutunut maksamaan ensimmäisen erän, n. 5.000 euroa, osuudestaan Keski-Suomen Valokuituverkkojen (KSVV) velkojen, lähes 30 miljoonaa, korkoja, on syytä kysyä mikä on vastuu niillä päättäjillä, jotka ovat kuntamme saattaneet tähän ahdinkoon?

Kun laajakaistahankkeeseen lähdettiin v. 2012, valtuusto yksimielisesti myönsi rakennusaikaiseksi rahoitukseksi 849.000 euroa. Valtuusto, kokouksessaan 17.6.2013, päätti myöntää yksimielisesti omavelkaista takausta enintään 1.651.000 euron suuruisille lainoille, josta kunnan osuus 50%, laina-aika enintään 6 vuotta ja laina kertalyhenteinen. Edellytyksenä tälle oli, että Finnvera tai muu osapuoli takaa toiset 50%. Tähän päättyivät yksimieliset päätökset, joihin keskustan ja demarien valtuutetut myöhemmin vetosivat.

Helmikuussa 2014 kunnanhallitukseen tuotiin esitys, jossa esitettiin pääomasijoitusta KSVV:hen, arvoltaan 55.162 euroa ja takuita enimmäismäärältään 1.985.766 euroa ja takauksen kesto enintään 32 vuotta. Finnveran tai muun osapuolen takuuosuudesta ei puhuttu enää mitään. Kunnanhallitus hylkäsi esityksen ja esitti valtuustolle, ettei hankkeeseen lähdetä.

Asian ollessa valtuustossa 10.2.2014, pidettiin kesken kokouksen ”lobbaustauko” Keski-Suomen Verkkoholdingin ja KSVV:n edustajien toimesta. Tämän tauon jälkeen keskustan valtuutetut esittivät samansisältöisen esityksen, joka oli kunnanhallituksessa jo hylätty, lisäyksenä kaksi lausetta, joilla ei kuitenkaan käytännössä mitään merkitystä, ja joita lauseita ei myöhemissä esityksissä enää esiintynyt. Sitten päästiinkin äänestämään ja luvuin 14, keskusta, yhtä valtuutettua lukuunottamatta, demarit ja valtuuston puheenjohtaja puolesta, 12 vastaan ja yksi tyhjä. Näin ollen kh:n aiemmin hylkäämä esitys tuli hyväksytyksi kahdella merkityksettömällä lisäyksellä.

10.4.2014 päätettiin uudelleen edellisen kokouksen päätöksestä, sillä erotuksella, että lisättiin lauseke, ettei valokuituliittymän omistaminen luo esteellisyyttä päätöksentekoon. Tämä siksi, että eräs valtuutettu oli saanut Kuntaliitosta tiedon esteellisyyden syntymisestä. Taas äänestettiin ja luvuin 15-11 päätettiin, ettei esteellisyyttä synny.

19.12.2016 valtuusto päätti, jälleen äänestyksen jälkeen, että KSVV:n pääomalaina muutetaankin sijoitukseksi omaan pääomaan. Ennen tätä päätöstä, käytti eräs johtava keskustalainen puheenvuoron, väittäen Viestintäviraston edellyttävän kunnalta tällaista päätöstä, jotta KSVV saisi valtiontukea n. 4,6 miljoonaa. Lisäksi hän sanoi, ettei voi veronmaksajien silmien edessä tehdä kielteistä päätöstä ja toivottavasti äänestäjät muistavat, miten kukin on äänestänyt. Tämän puheenvuoron jälkeen, ensi kesänä kunnanhallituksen puheenjohtajana aloittava keskustalainen, käytti puheenvuoron verraten päiväkoti- ja terveyspalveluja valokuituun sanoen, että tottakai kaikki maksavat tätä hanketta, koska veroina maksavat em. palveluistakin, käyttivät niitä tai ei.

Kokouksessaan 29.5.2017 valtuusto päätti äänin 14 jaa, 11 ei, 2 tyhjää osallistua KSVV:n osakeantiin, sijoittaen 539.213 euroa. Edellä mainitut päätökset on tehty valtuustokaudella 2013-2017. Nykyinen valtuusto ei enää ole antanut rahaa hankkeeseen.

Omia huomioita ja varmaa tietoa, ei mitään kuulopuheita:

– Lukuunottamatta v. 2012 ja 2013 päätöksiä, kaikki on tehty keskustan, demarien, yhden kokoomuslaisen ja silloisen valtuuston pj:n äänin.

– Viimeksi v. 2018 on kysytty Viestintävirastolta, ovatko he edellyttäneet kunnilta tietynlaisia päätöksiä ja yksiselitteinen vastaus oli, että ei ole. Viestintävirasto ei ole myöskään luvannut mitään avustuksia, vaan hakemukset käsitellään laajakaistalain ja EU-määräysten mukaisesti.

– Kyseistä n. 4,6 miljoonan avustusta KSVV ei ole saanut.

– Yhteenvetona: kunnaltamme on mennyt rahaa suoraan n. 1,5 miljoonaa euroa ja takuita on 1 944 000 euroa.

– Edellä mainitsemani keskustalainen, joka puhui veronmaksajista ja äänestäjistä, oli sitten tekemässä aina niitä päätöksiä, joista on nyt nämä katastrofaaliset seuraukset kuntamme taloudelle.

– Lopuksi: tiedän (ei mitään minulle kerrotun mukaan, vaan oikeasti), että 8 keskisuomalaista kuntalaista on tehnyt tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle, liittyen näihin päätöksiin, joita on tehty laajakaistahankkeen tiimoilta.

Omalta osaltani toivon myös, että äänestäjät muistavat nämä asiat kun on seuraavat kuntavaalit. Siihen tosin on vielä kaksi vuotta, mutta kyllä noita laskuja maksellaan huomattavasti pidempään.

– Ilpo Koikkalainen