Sivistystoimenjohtaja Timo Holm esitteli kunnanvaltuustolle perhekeskuksen tilannetta.

 

 

 

Valtuustossa kuultiin huolestuneita äänenpainoja

 

Kunnan talouden osavuosikatsaus huhtikuun 2019 loppuun näyttää siltä, että tämän vuoden talousarvio on ylittymässä noin 50.000 eurolla. Ylityksiä talousarvioon on tullut henkilöstökuluissa ja sosiaalipalveluissa, vaikka pääosin talous ja toiminta ovat toteutumassa suunnitellun mukaan.

Vuoden 2019 talousarvio on 705.000 euroa miinuksella ja huhtikuun lopun tilanteen mukaan vuoden tulos näyttäisi noin 750.000 euroa alijäämäiseltä.

– Kohtuullisen huonolta talous näyttää. Meillä palvelut on mitoitettu suuremman syntyvyyden mukaan, joten tulevaisuudessa pitää miettiä, miten palvelurakennetta muutetaan. Nyt eletään yli varojen ihan ilman valokuituakin, Hanna Hautamäki (kesk.) totesi. – Täytyy tehdä toimenpiteitä, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden kulut karkaa käsistä. Sosiaali- ja terveyskulut ovat kuitenkin ratkaiseva tekijä kuntatalouden kestävyyden kannalta, Raija Harju-Kivinen (kd) sanoi.

Kunnanjohtaja Eero Vainio kertoi, että kuntien omistama yhtiö Keski-Suomen Verkkoholding Oy on huonossa kunnossa, mutta sitä ei voi jättää konkurssiinkaan.

Tänä vuonna Petäjäveden kunta maksaa Kuntarahoitukselle lainankorkoja noin 22.000 euroa. Vainio tähdensi, että jos Kuntarahoitukselta jää yksikin lainaerä saamatta, se laittaa kaikki takaukset heti maksuun. Petäjäveden osuus lainojen takauksesta on 1,94 miljoonaa euroa.

Petäjäveden kunnanvaltuusto hyväksyi myös viime vuoden tilinpäätöksen, joka oli 382.000 euroa alijäämäinen, sekä henkilöstökertomuksen.

 

 

Pirkko Saarinen kunnanhallitukseen

 

Toimikaudelle 2019-2021 uudeksi kunnanhallituksen jäseneksi Tapio Kokkosen (kesk.) tilalle valittiin Pirkko Saarinen (kesk.). Kokkonen ei jatka kunnanhallituksessa työkiireidensä vuoksi, mutta jatkaa rivivaltuutettuna.

Valtuusto päätti myös, että kunnanhallituksen puheenjohtajana Kokkosen tilalla jatkaa loppukauden Hanna Hautamäki.

Hanna Hautamäen ja Pirkko Saarisen lisäksi kunnanhallitukseen kuuluvat loppukauden ajan varapuheenjohtaja Erkki Havu (ps.), Juha Kortemäki (kesk.), Heikki Puhakka (ps.), Raisa Kinnusen (sdp) tilalla Nina Hirsiaho (vihr.) sekä Enni Toivola (kok.).

Valtuuston I varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Tiaisen (kesk.) tilalle Hannes Ylikoski (kesk.). Tiainen oli ilmoittanut, ettei ole tehtävään enää käytettävissä.

Loppukauden lautakuntapaikat menivät samoin, kuin oli vaalikauden alussa suunniteltu, mutta Ritva Lehtonen (vihr.) oli ilmoittanut, ettei ole jatkossa käytettävissä kuntarakennelautakunnassa. Lautakuntaan valittiin hänen tilalleen Anja Vanninen (vihr.). Lehtonen on edelleen mukana tiejaoston jäsenenä.

 

 

Monen toimijan kohtaamispaikka

 

Sivistystoimenjohtaja Timo Holm esitteli perhekeskuksen tilannetta. Perhekeskuksen osana toimisi monipuolinen kohtaamispaikka monelle eri toimijalle. Tiloja käyttäisivät ainakin sosiaalitoimi, perhetyö ja perheneuvola, varhaiskasvatuksen avoin päiväkoti -toiminta sekä Seututerveyskeskuksen puhe- ja toimintaterapeutit, joilla ei ole ollut Petäjävedellä käytettävissä pysyviä tiloja. Myöskään avoimella päiväkodilla ei ole tällä hetkellä tiloja.

Perhekeskusta on suunniteltu Petäjävedelle parin vuoden ajan, ja aiemmin sitä kaavailtiin vuokralle Petäjäveden Petäjäisten omistamiin tiloihin. Nyt sitä ollaan suunnittelemassa Kulttuurikeskuksen ja kirjaston yhteyteen.

Tilasuunnittelu on kuitenkin vielä kesken. Avointa päiväkotia on ajateltu Miilun ala-aulaan ja näyttelytila pyritään saamaan johonkin muualle kunnan tiloihin. Myös kirjaston näkökulma ja palvelut tulisi huomioida, varsinkin kun rinnalla kulkee oma hankkeensa, jossa kirjasto muutetaan vuoteen 2020 mennessä omatoimikirjastoksi, ja sitä varten on saatu jo AVI:lta hankerahaa. Silloin kirjastokortilla voi jokainen tulla kirjastoon joka päivä, aamusta iltaan. Omatoimikirjaston myötä käyttö ja tilantarve tulee lisääntymään, mutta perhekeskuksen tilamuutos pakottaa karsimaan aineiston määrää. Kirjastonjohtaja Heli Laitisen mukaan kirjastolla ei ole muutostöitä varten juurikaan henkilöstöresurssia – varsinkaan tiukalla aikataululla.

Myös Seututerveyskeskuksella, sosiaalitoimella ja varhaiskasvatuksella on omat reunaehtonsa käyttämiensä tilojen suhteen.

Hyvinvointilautakunnalla on varattu perhekeskukselle tälle vuodelle 19.000 euroa ja viime talven huutokauppa tuotti sitä varten 10.000 euroa.

Kunnanjohtaja Eero Vainio totesi, että työt perhekeskusta varten tilataan ja valmista on kesän loppuun mennessä. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Raija Harju-Kivinen totesi, että jos muutokset vaikuttavat olennaisesti kirjaston palveluihin tai näyttelytilaan, niin lautakunta vastaa niistä päätöksistä.

 

 

Kintauden kevyen liikenteen väylä siirtyy ensi vuodelle

 

Tekninen johtaja Matti Varis kertoi tämän vuoden investoinneista. Palvalahteen tehdään tietä ja vesihuoltoa noin 470.000 euron edestä ja tavoitteena on, että tiestö olisi valmis elokuuhun 2020 mennessä. Kaavoitus valmistunee vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen tonteille voi rakentaa.

Petäjäkodin remonttia aloitellaan ensi viikolla. Radan pohjan kunnostus kevyen liikenteen väyläksi on jo aloitettu ja siellä liikkumisessa noudatettava varovaisuutta työkoneiden ja epätasaisuuksien takia; työ valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Kintauden kevyenliikenteen väylän rakentaminen siirtyy ensi vuodelle muun muassa havaitun liito-oravaesiintymän vuoksi. – SK

 

 

Perhekeskuksen tilasuunnittelu on vielä kesken. Valmista haluttaisiin jo elokuun loppuun mennessä.