Kuva yrityksen kotisivuilta.

 

 

Heinämäen kotien toiminnassa vakavia puutteita

 

Asiakkaat kiireelliseen sijoitukseen

 

Petäjävedellä parisenkymmentä vuotta toimineen Heinämäen kodit Ay:n toiminnassa havaittiin puutteita ja epäkohtia helmikuussa tehdyillä ennalta ilmoittamattomilla valvontakäynneillä. Yksikössä on hoidettu lähinnä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sijoittamia mielenterveyskuntoutujia ja ikäihmisiä. Petäjäveden kunnalla on valvontavastuu alueellaan toimivista palveluista, myös yksityisistä.

Heinämäen kodeilla todetut puutteet olivat niin merkittävät, että asiakasturvallisuuden todettiin vaarantuvan jatkuvasti. Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen mukaan Heinämäen kotien kaikki seitsemän asiakasta siirrettiin kiireellisenä sijoituksena muualle uudelleen sijoitettavaksi jo ennen kuin palveluntuottaja keskeytti omasta ehdotuksestaan toimintansa 8.3.2019

Yrityksen luvan keskeyttäminen oli harkinnassa, mutta Heinämäen kotien lupa on edelleen voimassa. Aluehallintovirasto toteaa raportissaan, että mikäli palveluntuottaja harkitsee toiminnan uudelleen aloittamista, ”tulee siihen saada Aluehallintoviraston hyväksyntä ja ennen toiminnan aloittamista yksikköön tulee tehdä tarkastus, jossa arvioidaan yksikön toimintaedellytykset huomioiden havaitut epäkohdat”.

 

 

Valheellinen työ-vuorosuunnitelma

 

Heinämäen kodeille tehtiin helmikuussa ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä Aluehallintoviraston pyynnöstä ja yhdessä Petäjäveden kunnan toteuttamana. Valvontakäynneillä kierrettiin asukashuoneita ja haastateltiin työntekijöitä ja asiakkaita.

Käynneillä haluttiin selvittää muun muassa sitä, onko Heinämäen kodeilla yövuorossa työvuorolistan mukaisesti Kotipalvelu Elexan sairaanhoitaja. Kävi ilmi, että yrittäjä-sairaanhoitaja on sukulainen ja asuu Helsingissä, eikä todellisuudessa työskentele Heinämäen kodeilla. Myöskään hänen miehensä ei työskentele, vaikka myöhemmin hänenkin nimensä löytyi työvuorolistasta.

AVI toteaa, että valvontakäynneillä kävi ilmi, että yksikön työvuorosuunnittelu oli valheellinen, ja että se on suunniteltu valvontaviranomaisen näkökulmasta täyttämään minimiedellytykset, mutta tosiasiassa listalle merkityt henkilöt eivät työskentele Heinämäessä. Myöhemmin yrittäjä myönsi, ettei yksikössä ole joka yö ollut henkilökuntaa koko yötä.

Yrittäjäpariskunta antoi jostain syystä ensin virheellistä tietoa siitä, että he itse asuisivat hoivakotikiinteistössä.

Kiinteistössä asuu kuitenkin yrittäjämiehen iäkäs isä. Tarkastuskäynnillä kerrottiin, ettei isällä ole puhelinta, mutta myöhemmin asiakkaat kuitenkin kertovat soittavansa juuri hänelle, jos tarvitsevat apua illalla tai yöllä.

 

 

Asiakaskirjauksissa puutteita

 

Osalla asiakkaista ei ollut lainkaan asiakaskirjauksia, eikä asiakkaiden oma ääni ja näkemykset näkyneet kirjauksissa. Yrittäjäpariskunta kertoi tuntevansa asiakkaat pitkältä ajalta ja osittain sen vuoksi kirjauksia ei ole. AVI toteaa, että sairaanhoitopiiri edellyttää kuitenkin yhteenvetoa säännöllisesti.

Keuruun vuodeosastolta oli kotiutunut Heinämäkeen iäkäs mies, joka tarvitsi muun muassa kotihoitoa. Yksikköön ei kuitenkaan oltu rekisteröity kotihoitoa, eivätkä yrittäjät kertoneet helmikuun valvontakäynnillä yksikössä asuvan tällaista henkilöä. Kotihoitoa ja tukipalveluja oli tuotettu asiakkaalle pitkään, vaikkei yksiköllä ollut siihen lupaa. Valvontakäynnillä jäi huoli asiakkaan voinnista ja siitä, saako hän riittävää hoivaa; asiakkaan huone oli raportin mukaan epäsiisti ja täynnä tavaraa.

Asukas oli kotiutunut edellisenä päivänä Heinämäkeen Keuruulta ja valvontakäynnin perusteella asiakas siirrettiin seuraavana päivänä kunnan vanhuspalveluihin asiakasturvallisuuteen vedoten.

AVI:n raportissa kerrotaan, ettei yrittäjä ole varma, ovatko asiakkaat tehostetun palveluasumisen vai palveluasumisen asiakkaita. Edellisellä valvontakäynnillä tarkastajille kerrottiin, että kaikki kuusi ovat tehostetun palveluasumisen asiakasta. Tuolloin jätettiin kertomatta seitsemännestä asiakkaasta, joka on niin sanotusti itse maksavana yksikössä. Asiakas on asunut Heinämäessä noin 20 vuotta vuokralla ja kun hänelle on tullut tarve palveluille, on niitä tarjottu hänelle.

Myöskään toisen yrittäjän ammattihenkilörekisteröintiä ei oltu hoidettu, koska hänellä ei kuulemma ollut tietoa rekisteröintivelvoitteesta. Rekisteröinnit olivat kunnossa Kotipalvelu Elexan yrittäjällä ja hänen puolisollaan. Kotipalvelu Elexan osalta ei yrittäjän lisäksi ole rekisteröity yhtään työntekijää.

 

 

Virtsanhajua, oksennusta, sotkua

 

Lokakuussa 2018 lopetti yksi työntekijä, koska asiakasmäärä oli vähentynyt ja käytännössä haastateltu lähihoitaja on yksikön ainoa ulkopuolinen hoitotyöntekijä.

Lähihoitaja on tiennyt, että yksi asiakas on tavallaan ylimääräinen, mutta hänestä on sanottu, että pitää auttaa häntäkin.

Lähihoitajan mukaan asiakasturvallisuus yksikössä on taattu, koska hoitaja liikkuu koko ajan ja tietää missä asiakkaat ovat. Asiakkaat voivat kuitenkin olla myös uhkaavia. Yöajan turvallisuutta ei pystytä takaamaan, jos yksikössä ei ole ketään töissä.

Ruokalista keittiön seinällä oli vuodelta 2015, jolloin aluehallintovirasto on edellyttänyt ruoan laadun parantamista. Lähihoitajan mukaan sitä ei noudatettu, vaan tehtiin mitä asukkaat halusivat. Lähihoitaja kertoi valmistavansa aina ruoat työvuorossa ollessaan, joskus yhdessä asukkaiden kanssa. Hän kertoo yrittävänsä toteuttaa yhteisiä juttuja asiakkaille, mutta se ei oikein onnistunut.

Hän oli kertonut viihtyneensä yksikössä töissä.

AVI:n tarkastuskertomuksen mukaan työvuorossa ollut lähihoitaja oli kertonut asiakkaan olevan nukkumassa, mutta valvontakäynnin toteuttaneet Petäjäveden viranhaltijat löysivät asiakkaan päivävaatteissa jalkeilla huoneestaan.

Asukkaita haastatellessa yksi heistä kertoo, että vielä viime syksynä ”oli paremmin kun yölläkin oli hoitaja”. Nykytilanteesta asukas kertoo, että jos tarvitsee vaikka myöhemmin illalla unilääkkeen, pitää soittaa kiinteistössä asuvalle yrittäjän iäkkäälle isälle ja hän tuo sen. Asukkaan mukaan isä on työntekijöistä pääosin ainoa, joka on yksikössä yöllä. Asukas kertoi selkeästi ajastaan yksikössä ja sanoi, että tekemistä saisi olla enemmän.

Tarkastuskertomuksen mukaan yhdessä huoneessa asukas nukkui ja huone haisi voimakkaasti virtsalle. Toisessa huoneessa, josta asiakas oli lähtenyt edellisenä päivänä, oli hyvin kylmä ja ikkuna oli auki. Huoneen lattialla oli haiseva oksennusvati, jossa oksennusta. Yksi huone taas oli täynnä elektroniikkaa, ja asukas oli muuttanut pois.

Yhdessä huoneessa oleva asukas kertoi asiallisesti olostaan ja hänen huoneensa oli suhteellisen siisti.

 

Kiireellinen sijoitus

Aluksi yrittäjäpariskunnalle annettiin aikaa 5.3. saakka järjestellä asiat ja sijoittaa asiakkaansa uudelleen. Petäjäveden vanhuspalvelujohtaja kävi kuitenkin vielä ennen sitä valvontakäynnillä. Hän havaitsi lääkehoidon ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen olevan epämääräistä. Lisäksi kävi ilmi, että keittiötyöntekijä oli toiminut täysin hoitohenkilöstövahvuudessa ja osallistunut myös lääkehoitoon.

Vanhuspalvelujohtaja kiirehti asiakkaiden uudelleen sijoitusta ja heti 1.3. kaikki seitsemän asiakasta olivat muuttaneet pois yksiköstä. – Pidin tilannetta erittäin vakavana ja asiakasturvallisuutta vaarantavana, joka edellytti välittömiä toimenpiteitä, vanhuspalvelujohtaja Minna Koskinen sanoo. – SK

 

 

 

 

VASTINE Petäjävesi-lehden uutiseen Heinämäen kotien toiminnassa vakavia puutteita – Asiakkaat kiireelliseen sijoitukseen

 

Suurten hoivapalveluyritysten uutisoinnissa lukijat saivat tottua lauseeseen: ”yhtiöstä ei tavoitettu ketään kommentoimaan asiaa”. Meiltä ei edes kysytty kommenttia palvelukotitoimintamme keskeyttämistä koskevaan uutiseen.

Kirjoitus perustuu Aluehallintoviraston antamaan raporttiin, mikä annettiin uutisen julkaisua edeltävänä perjantaina. Itse raportti on julkinen asiakirja.

Palvelukodin henkilökunnalle ei annettu tilaisuutta kommentoida raporttia saati sen pohjalta tehtyä lehtijuttua. Lukuisat selvät asiavirheet olisivat selvinneet kysymällä.

Kiistatonta on se, että palvelukotiyrittäjät myöntyivät heti toiminnan keskeyttämiseen. Pitkään jatkunut kannattamaton toiminta suuryhtiöiden puristuksessa ei sen paremmin mahdollistanut kuin kannustanutkaan jatkamaan.

– Heinämäen palvelukodin yrittäjät