Sähkönsiirrosta vastaava Fingrid Oyj:n tilat ovat myynnissä ja yritys haluaa muuttaa toimipisteensä Petäjävedeltä Jyväskylään. Kunnanhallitus piti maanantain kokouksensa Fingridin tiloissa, ja samalla tutustui niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Petäjävesi voisi olla oiva keskus kansainväliselle datakeskukselle.

 

 

Kunnanhallitus tutustui Fingridin tiloihin

 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Kokkonen on ideoinut, että Petäjävesi voisi olla oiva paikka kansainvälisenkin datakeskuksen toiminnalle ja Fingridin tiloista voisi löytyä sille hyvä toimintaympäristö. Kunnanhallitus tutustuikin tiloihin maanantaisen kokouksensa aluksi ja datakeskusidean pohjalta on tarkoitus käynnistää jonkinlaista projektia, mutta varsinaisia päätöksiä asiasta ei tehty.

– Meillä on mahdollisuuksia, joita pitää nyt tuoda esiin, Kokkonen sanoo.

 

Sivistystoimenjohtaja vapautetaan rehtorin tehtävistä

 

Kunnanhallitus päätti, että sivistystoimenjohtaja Timo Holm vapautetaan syyslukukaudeksi 2019 Kirkonkylän koulun johtajan tehtävistä työsuojelullisin perustein. Tehtäviä hoitaa määräaikaisesti syyslukukauden ajan koulun varajohtaja.

Sivistyksen palvelualueen johtamisjärjestelyjä pohtimaan asetetaan työryhmä (Raija Harju-Kivinen, Jari Koskenranta, Hanna Hautamäki, Paula Vulli ja Anni Hakala), joka valmistelee lausunnon elokuun loppuun mennessä ja ottaa kantaa myös siihen, miten vapaa-aikatoimenjohtajan virka ja siihen kuuluneet tehtävät jatkossa hoidetaan.

 

Petäjäkodin remontti käynnistyy pian

 

Kunnanhallitus hyväksyi esitettäväksi Petäjäkodin remonttimäärärahan siirron. Solikkosalin lattiapinnoitteen uusimista ja AV-tekniikan kunnostamista siirretään vuodella ja niihin tarkoitettu 30.000 euroa käytettään Petäjäkodin korjauksiin. Myös hiihtoladun valaistuksen uusimiseen ja latupohjan profiilin kunnostamiseen varattu 100.000 euroa siirretään siihen.

Sisäilmatutkimuksessa on todettu lieviä sisäilmaa haittaavia kosteuden aiheuttamia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet muun muassa vesikatteen vuodoista. Siirretyillä investointimäärärahoilla saadaan Vienolan, hallintotilojen ja Toivolan korjaustyöt toteutettua tämän vuoden aikana.

Valtuusto vielä käsittelee määräraha-asian kokouksessaan 6.5.

Petäjäkodilla on suoritettu sisäilmakartoitus vuosien 2018-2019 aikana. Sisäilmatutkimuksessa todetaan lieviä sisäilmaa haittaavia kosteuden aiheuttamia vaurioita. Kosteus on päässyt lattiapinnoitteen alle, ja koska vanhat lattiamateriaalien liima- aineet sisältävät luujauhoa, aiheuttaa se kostuessaan sisäilmaan tunkkaisen hajun tunteen. Nämä kosteutta saaneet materiaalit poistetaan ja tiivistetään. Rakennuksen liikuntasaumoista poistetaan vanhat liikuntasaumamateriaalit ja korvataan uusilla materiaaleilla. Samoin ulkoikkunoille suoritetaan tiivistäminen, sekä välikattojen putkisto ja kaapelitilat puhdistetaan ja lopuksi ilmastointikanavat puhdistetaan ja ilmastoinnit säädetään. Rakennuksen ulkopuolella tehdään pihamaan muotoilua ja salaojien puhdistusta.

Kiinteistön vesiskatteelle on suoritettu kuntokartoitus viime vuonna ja samassa yhteydessä korjattiin vuotokohdat. Tänä vuonna varmistetaan vielä läpivientien kunto ja korjataan puutteelliset kohdat.

Petäjäkodin korjaustyön suunnittelee Vahanen Oy ja työn toteuttaa Rakennusliike Seiska Oy tai Hiilfix. – SK

 

 

(Kuvat: Eero Vainio ja SK)