Työterveyslaitoksen erikoislaboratoriohoitaja Riitta Velin laittoi Firstbeat-mittarit viime viikolla vanhuspalvelujohtaja Minna Koskiselle.

 

 

Kunnan koko henkilöstö mukana työhyvinvointitutkimuksessa

 

Petäjäveden kunta ja Työterveyslaitos toteuttavat yhdessä ainutkertaisen Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä -nimiseen tutkimushankkeen. Vastaavaa työhyvinvointitutkimusta ei ole koskaan tehty Suomessa koko kunnan henkilöstölle.

Petäjävedellä mukaan pääsivät kaikki halukkaat kunnan 273 määräaikaisesta ja vakituisesta työntekijästä. Osallistuminen on kaikille vapaaehtoista. Tarkemmat osallistujamäärät kerrotaan myöhemmin.

Tutkimushankkeessa mukana oleminen ei maksa Petäjäveden kunnalle mitään. Hanketta rahoittaa Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Kunnan työntekijät saavat maksutta tämän vuoden aikana kolme, kolmen vuorokauden Firstbeat -sykevaihtelumittausta analyyseineen sekä Työterveyslaitoksen Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennusohjelman kuudeksi viikoksi käyttöönsä. Verkkovalmennuksella voi oppia konkreettisia keinoja, joiden avulla voi vaikuttaa työnsä sisältöön ja työolosuhteisiin ja siten omaan työhyvinvointiinsa.

Työntekijät saavat käyttää hankkeeseen työaikaansa, ja se vie mittausten ja tutkimuskyselyiden lisäksi kuuden viikon verkkovalmennusjaksolla yhden tunnin viikossa.

Mittaustulokset ja verkkovalmennustehtävät käsitellään luottamuksellisesti, ja ne ovat vain tutkimuskäyttöön. Jokainen työntekijä saa keskiarvotason raportin työhyvinvoinnin kehittymisestä hankkeen aikana.

Työterveyslaitos tekee tutkimusta kehittääkseen verkkovalmennustuotettaan ja tutkimuksella selvitetään työn tuunaamisen mahdollisuuksia työntekijöiden työhyvinvoinnin ja -terveyden edistämisessä. Tutkimuksen tulokset valmistuvat ensi vuonna 2020. Tulokset ovat sovellettavissa koko kuntakentälle.
Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii Työterveyslaitoksen erikoistutkija PsT Piia Seppälä.

– Kunnanjohtaja oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun Työterveyslaitos haki yhteistyökumppania hankkeeseen, hallintojohtaja ja hallinnon esimies Anni Hakala kertoo.

– Tämä on mahtava tilaisuus kaikille työntekijöille kehittää omaa työtä ja työhyvinvointia yksilöllisesti ja omista lähtökohdista. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kuntaorganisaation onnistumisen perusta.

Viime vuonna kunnan työntekijöiden lyhyet sairaspoissaolot vähentyivät, mutta yleisen kuvan mukaisesti henkisen puolen ja työssäjaksamisen vaikeudet ovat lisääntyneet.

Kunnanjohtaja Eero Vainio toteaa, että tutkimushanke tukee täydellisesti kunnan Pelikirja-strategiaa, jossa painotetaan työhyvinvointia.

– Me Petäjäveden kunnassa panostamme siihen, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ja työssä viihtymiseen. Tutkimushankkeessa työnantajatavoitteemme yhdistyvät hienosti Työterveyslaitoksen uusimpaan tutkimustietoon. Tulemme hankkeen aikana oppimaan paljon työntekijälähtöisen kehittämisen tukemisesta ja työhyvinvoinnin edistämisen uusista tuulista. – SK