Tuovi Ässämäki ja Rauni Kilpinen viihtyvät Petäjäkodissa. – Onhan tämä hyvä paikka asua, kun on hyvät hoitajat, Kilpinen kehuu Marika Uutelalle. Lähihoitaja Marika Uutela kertoo pitävänsä työstään vanhusten parissa.

 

 

 

Vanhuspalvelujohtaja on tyytyväinen Petäjäveden tilanteeseen:

 

Henkilökunta on hyvää ja rakenteet ovat kunnossa

 

 

– Tällä hetkellä ja vielä lähitulevaisuudessakin nämä meillä olemassa olevat rakenteet riittävät palvelemaan kuntalaisia. Tällä hetkellä 24 prosenttia petäjävetisistä on yli 65-vuotiaita, eikä ikäihmisten määrä kasva lähivuosina niin paljoa, että palveluiden tarve kasvaisi valtavasti, vanhuspalvelujohtaja Minna Koskinen sanoo.

Petäjäveden vanhuspalveluiden Koskinen vakuuttaa olevan laadukkaita. Kotihoidon ja tukipalveluiden, kuten ateriapalvelun, pyykkipalvelun, pesuavun ja päivätoiminnan lisäksi Petäjävedellä tarjotaan palveluasumista Petäjäveden Vanhusten tuki ry:n omistamassa Pihlajarinteessä, jossa on 15 asuntoa, sekä tehostettua palveluasumista 42-paikkaisessa Petäjäkodissa. Ostopalveluna kunta ostaa perhehoitoa, ikäihmisille tällä hetkellä vain lyhytaikaista perhehoitoa lähinnä omaishoitajien vapaapäiviksi.

– Kun olen seurannut uutisointia vanhuspalveluissa esiintyvistä ongelmista, olen hiukan huolestunut siitä, kuinka se saattaa vaikuttaa hoitohenkilöstön työssä jaksamiseen tai alalle hakeutumiseen. Myös positiiviset asiat pitäisi tuoda esille; pääosin Suomessa hoito on hyvää ja laadukasta ja meillä on paljon palveluntuottajilla, joilla kaikki asiat ovat hyvin. Myös meidän henkilökuntamme on motivoitunutta ja ammattitaitoista, Koskinen toteaa.

– Työ on toki rankkaa, mutta hyvä työyhteisö, työkaverit ja tietenkin asukkaat auttavat jaksamaan, Petäjäkodissa työskentelevä lähihoitaja Marika Uutela sanoo.

– Parasta on, kun voi olla hyvä hoitaja hoidettaville ja myös omaisille, Uutela toteaa.

 

 

Asiakkailta hyvä arvosana

 

Petäjäkodin tehostetussa palveluasumisessa henkilöstömitoitus on tällä hetkellä 0,71 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden.

– Se on varmasti ihan riittävä. Haasteena meillä, kuten monilla muillakin pienillä paikkakunnilla, on sijaisten saaminen. Vakituisiin toimiin meillä on ollut hyvin hakijoita. Panostamme myös opiskelijaohjaukseen ja yritämme rekrytoida harjoitteluun tulevista opiskelijoista sijaisia ja kesätyöntekijöitä, Koskinen kertoo.
– Henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin ei mielestäni yksin ratkaise asiaa, vaan on liian yksipuolinen näkökulma palvelukokonaisuutta arvioitaessa.

Koskinen painottaa vanhuspalvelujen läpinäkyvyyttä.

– Meillä toiminta on avointa, voimme toivottaa kenet tahansa koska tahansa tervetulleeksi tutustumaan tänne. Aluehallintoviraston kanssa meillä on hyvä yhteistyö ja AVI:lla on tärkeä rooli nimenomaan yhteistyökumppanina, Koskinen sanoo.

– Asiakastyytyväisyys on meille erityisen tärkeää ja kartoitammekin sitä säännöllisesti ja myös kehitämme toimintaamme asiakkaiden toiveiden mukaan. Viime vuonna Petäjäkodin asiakastyytyväisyys oli yli neljä asteikolla yhdestä viiteen. Lisäksi meillä on asiakasraateja, joihin asiakkaat osallistuvat varsin aktiivisesti.

 

 

Sote-valmistelu tuonut yhteistyötä

 

Pitkään puheissa ollut sote-uudistus on näkynyt Petäjävedellä tiivistyneenä kunnan rajat ylittävänä yhteistyönä.

– Me olemme tiivistäneet yhteistyötä Uuraisten, Multian ja Keuruun kanssa ja myymme palvelunohjausta Uuraisille. Tulemme varmasti jatkamaan hyvää yhteistyötä, kävi sote-uudistuksen kanssa kuinka tahansa, Koskinen toteaa.

Koskinen ei löydä kovin paljon muutettavaa Petäjäveden vanhuspalveluista, vaikka rahaa olisi käytettävissä nykyistä enemmänkin.

– Toki ainahan on monenlaista kehitettävää, esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välistä yhteistyötä haluaisin tiivistää lähemmäs asiakasta.

– Mutta palvelurakenne on meillä tällä hetkellä hyvä, siihen ja henkilöstöön olen tyytyväinen, kunhan vain saisimme sijaisia paremmin. Meillä on kaikki palvelut tässä saman katon alla ja yhteistyö seututerveyskeskuksen kanssa toimii hyvin, Koskinen sanoo.

– Tehostettuun palveluasumiseen on käytössä tietyt kriteerit, joiden perusteella ympärivuorokautisen hoivan paikka myönnetään. Välillä on tilanteita, joissa tehostettuun palveluasumiseen pääsyä kuitenkin toivotaan jo ennen kuin kriteerit täyttyvät. Tässähän vaikuttaa taustalla myös hallituksen Kukoistava kotihoito -kärkihanke, joka on jopa vähentänyt laitospaikkoja. Petäjävedellä en näe tarvetta sellaiselle, kaikkien paikka ei voi olla kotona, Koskinen näkee. – TL