Vanhan kirkon uudistuvat verkkosivut ja rakenteilla oleva verkkokauppa puhuttivat Visit Jyväskylän koolle kutsumassa keskustelu- ja infotilaisuudessa Taipaleen tilalla viime viikon tiistaina.

Hankepäällikkö Katriina Holm muistutti tilaisuuden alkajaisiksi Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeen tavoitteista.

– Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävän matkailun mukaisia rakenteita, jotta kirkon vierailijoista saataisiin täällä Petäjävedellä enemmän irti. Homma on pyörinyt täällä pitkälti vapaaehtoisvoimin, nyt pyrimme luomaan ammattimaisia rakenteita. Haluamme kertoa kirkon vierailijoille entistä tehokkaammin jo etukäteen, ja myös paikan päällä kirkolla, mitä kaikkia mahdollisuuksia täällä Petäjävedellä on.

 

Uudet verkkosivut valmiiksi keväällä

 

Jo käynnistyneet hanketoimet tähtäävät muun muassa uuden verkkosivuston synnyttämiseen.

– Vanhaa kirkkoa on valokuvattu, ja valokuvaus jatkuu vielä tämän vuoden ajan. Olemme myös määritelleet kirkolle pääviestejä, visuaalista ilmettä ja tunnuksen. Kokonaan uudistettavalle verkkosivustolle olemme etsineet teknisen ratkaisun ja kumppanin. Olemme kartoittaneet myös verkkokauppavaihtoehtoja, kertoo Holm.

Valokuvauksesta ja visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastaa graafinen suunnittelija ja valokuvaaja Anne Kalliola. Verkkosivuston luomisessa kumppanina toimii puolestaan markkinointitoimisto Haven Porvoo.

Tarkoituksena on julkistaa vanhan kirkon viestinnän  visuaalinen ilme uusien verkkosivujen avaamisen yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä.

 

Verkkokauppa myös yrittäjille

 

Holmin mukaan tavoitteena on, että vanhan kirkon uusilta verkkosivuilta löytyy verkkokauppa jo tämän kevään aikana. Ensivaiheessa verkkokaupan kautta voisi ostaa vanhan kirkon tuotteita ja pääsymaksuja.

– Jatkossa, jos myös yrittäjillä on kiinnostusta verkkokauppaan, sinne olisi mahdollista nostaa täältä palveluja ja tuotteita myyntiin. – Vanhan kirkon uudelle verkkosivustolle on tarkoitus nostaa ihmisten nähtäville kaikki se, mitä Petäjävedellä voi kokea, tehdä ja ostaa, tiivistää Holm.

Vanhan kirkon verkkokauppajärjestelmä valitaan lähiviikkojen aikana. Holm toivoo, että paikalliset yrittäjät ottaisivat käyttöön saman verkkokauppajärjestelmän. Yhteinen järjestelmä mahdollistaisi  verkkokaupan laajan ja sujuvan hyödyntämisen.

 

 

Näkyvyyttä Visit Jyväkylän kautta

 

Matkailu- ja markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna kertoi tilaisuudessa Visit Jyväskylän petäjävetisille tarjoamista mahdollisuuksista.

Sarvilinnan mukaan Petäjäveden kunnan ja Visit Jyväskylän sopimuksen myötä kaikki Visit Jyväskylän matkailuneuvonnan ja markkinoinnin palvelut kuuluvat myös Petäjäveden toimijoille. On olemassa veloituksettomia ja lisämaksullisia markkinointitoimia.  Veloituksettomiin markkinointitoimiin kuuluu esimerkiksi petäjävetisten  kohteiden ja yritysten verkkonäkyvyys Visit Jyväskylän markkinointikanavissa.

 

 

Kansainvälinen Lakeland

 

Petäjäveden kunta on mukana myös kansainvälistä matkailua edistävässä Lakeland -ohjelmassa. Visit Jyväskylän hallinnoima kolmivuotinen hanke käynnistyi helmikuun alussa. Päämarkkina-alueet ovat saksankielinen Eurooppa ja Japani.

– Lakeland-ohjelmaan liittyvät valmennustilaisuudet ja yleinen näkyvyys koskee myös Petäjävettä. Petäjävetiset yritykset voivat lisäksi lähteä ohjelmaan mukaan omalla panoksellaan. Sitä kautta pääsee matkailutuotteena esille esimerkiksi kohdemaissa toteutettavissa kampanjoissa, kertoo Sarvilinna. -HM

 

 

Kuvateksti: Taipaleen tilalle kokoontui viime viikon tiistaina joukko paikallisia matkailuyrittäjiä ja kunnan edustajia kuulemaan alan tuoreita kuulumisia. Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeen hankepäällikkö Katriina Holm (kuvassa oikealla) kertoi vanhan kirkon verkkosivuston ja -kaupan rakentamisesta. Visit Jyväskylän matkailu- ja markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna (kuvassa keskellä) esitteli  puolestaan Visit Jyväskylän ja uuden Lakeland -ohjelman petäjävetisille tarjoamia mahdollisuuksia.