Ylemmällä portaalla seisoo Sydän-Suomen jätelautakunnan esittelijä Heli Pekkarinen ja kuvassa oikealla Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuska.

 

 

Paljon toivottu muovinkeräyspiste saadaan kesän korvalla

 

Vuoden alusta alkaen Petäjäveden kunnan lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama Sammakkokangas Oy ja sen toimintaa ohjaa jätehuoltoviranomaisena Sydän-Suomen jätelautakunta.

Kuntalaisille jätehuollon muutokset näyttäytyvät tämän vuoden aikana muun muassa loppuvuodesta laskutettavana jätehuollon perusmaksuna. Jätehuollon kustannuksia ei saa kattaa verovaroin ja perusmaksulla katetaan kaikki jätehuoltoviranomaiset kulut, hyötyjätekeräys, neuvonta ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely. Perusmaksu asetetaan saman suuruiseksi kuin muissakin omistajakunnissa, mutta ensimmäisenä vuonna perusmaksu laskutetaan vain osalta vuotta, joten maksu on hieman muita kuntia pienempi. Esimerkiksi omakotitalossa asuvalle perheelle se on vuodessa noin 35 euron luokkaa.

Petäjävedelle saadaan myös kuntalaisten käyttöön 4-5 aluekeräyspistettä, joissa kerätään hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki ja paperi). Haja-asutusalueen pisteissä on lisänä sekajäteastia, jota käyttävät joutuvat maksamaan käyttöoikeusmaksua. Ne palvelevat hyvin myös kesäasukkaita.

Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuskan mukaan jo kesän korvalla tänne saadaan paljon toivottu täydentävä muovinkeräyspiste muovisille pakkausjätteille.

Siitä ja muustakin tullaan tiedottamaan kevään aikana lisää.

Jatkossa myös jätehuollon valvontaa pystytään tekemään tehokkaammin. Vuonna 2004 voimaan tulleen lain mukaan kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on kuuluttava jätehuoltojärjestelmään. Vaihtoehtoina on joko oma astia, kimppa-astia tai maksullinen keräyspiste, joita myös Petäjävedelle on tulossa.
Jos haluaa poiketa annetuista määräyksistä tai tyhjennysväleistä, poikkeusta pitää anoa Sydän-Suomen jätelautakunnalta.

– Valvonnan myötä jätehuolto tulee myös oikeudenmukaisemmaksi kaikille, kunnan ympäristösihteeri Niina Koivula toteaa.

Sammakkokangas ylläpitää jatkossa myös Petäjäveden jäteasemaa, jonka aukioloaikoja onkin supistettu nyt vuoden alusta kahteen aukiolopäivään viikossa.

Ruuska painottaa, ettei tässä vaiheessa palvelutehtävien siirtyminen Sammakkokankaalle tee muutosta Petäjäveden kotitalouksien jätteenkuljetuksiin. Kuljetussopimukset ovat edelleen talouden ja kuljetusyrityksen välisiä.

Jos kuljetuksissa on jotain ongelmia, kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä kuljetusyritykseen ja valitukset voi osoittaa myös kunnan ympäristösihteerille tai jätelauitakunnalle. Nyt Petäjävedellä suurimman osan kuljetuksista hoitaa Sihvari Oy ja joitain talouksia Keuruun rajalla hoitaa Linlog Ky.

– Aiomme nyt tarkastella Petäjäveden jätekuljetuksia ja selvitys valmistuu kevään aikana. Jos Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että kuljetukset Petäjävedellä järjestetään kunnan järjestämänä kilpailutettuna, niin sen jälkeen kuljetuksiin voi tulla muutoksia, Sydän-Suomen jätelautakunnan esittelijä Heli Pekkarinen kertoo. Nämä mahdolliset muutokset kuljetuksiin toteutuvat kuitenkin aikaisintaan kolmisen vuoden päästä.

– Jätehuollon muutos Petäjävedellä vaatii oman aikansa, mutta uskon, että kun toimintaa on ollut muutaman vuoden, niin voidaan sanoa, että on päästy parempaan. Tätä on kuitenkin kokeiltu jo ympäri Suomen, eikä kyse ole mistään pilottikokeilusta, toimitusjohtaja Outi Ruuska sanoo.

Kuntien omistaman Sammakkokangas Oy:n toiminta on käynnistynyt 2004. Sen päätehtävänä on tuottaa kuntien lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät. Sydän-Suomen jätelautakunta on kunnallinen jätehuoltoviranomainen. Asukaspohja on nyt noin 60 000 henkeä.

Sammakkokangas omistaa osuuden kunnallisesta ja Suomen ympäristöystävällisimmästä jätteenpolttolaitoksesta Riikinvoima Oy:stä, joka tuottaa energiaa polttamalla lajiteltua kotitalousjätettä. – SK