Kirkkoherra Laura Laitinen haluaa korostaa sitä, että oikeaa tietoa on parempi punnita kuin pelkoja ja huhuja. Ainoa virallinen sopimus Multian ja Keuruun seurakuntien kanssa on tehty taloushallintoyhteistyöstä. Lisää asioita tullee päätettäväksi sitten, kun Multian kirkkoherra jää kesällä 2020 eläkkeelle. – Mitään ei ole tarkoitus tehdä salassa, tulevasta ei voi vain vielä varmuudella sanoa mitään.

 

Muutos on ajan henkeä seurakunnissa

Petäjäveden, Multian ja Keuruun seurakunnat ovat tiivistäneet yhdessä tekemistä. – Monenlaista yhteistyötä on tehty ennenkin vuosien varrella. Kohta kymmenen vuotta meillä on Multian kanssa ollut pappien ja kanttoreiden vaihtopyhät kerran kuussa. Nyt kolmen seurakunnan laajemmat ja suunnitelmallisemmat yhteistyökuviot ovat alkaneet viime vuoden puolella, Petäjäveden seurakunnan kirkkoherra Laura Laitinen kertoo.

Kolmen seurakunnan yhteinen rippikoulu on vielä ainoa laatuaan Suomessa, ja se toteutuu ensi kesänä. Siinä sekoittuvat aidosti sekä kolmen seurakunnan työntekijät että nuoret. – Tähän mennessä sitä on vasta suunniteltu, nyt kevätkaudella alkaa varsinainen toteutus.

 

Yhteinen taloushallinto

Viime vuoden lopulla Petäjäveden, Multian ja Keuruun seurakuntien kirkkoneuvostot päättivät uudesta, merkittävämmästä yhteistyökuviosta eli sopimus yhteisestä taloushallinnosta solmittiin 1.1.2019 alkaen.

Kolmen seurakunnan yhteinen taloushallinto tulee kokonaisuudessaan edullisemmaksi. Myös toimintavarmuus on parempi, kun asiat eivät ole vain yhden henkilön takana. Petäjävedellä jäätiin syksyllä ilman talouspäällikköä, joten auttava käsi tuli jo silloin naapurista. Kolmen seurakunnan taloushallintoa hoitavat nyt Multian vt. talouspäällikkö Raija Kivelä, Keuruun talouspäällikkö Kirsi Pekonen sekä Keuruun taloustoimiston muut työntekijät, kuten Brita Rantanen, joka hoitaa palkkaa-asioita.

Taloushallinnon yhteistyössä pyörii tähän mennessä ainoana raha. Jokainen seurakunta maksaa oman osansa palkkakustannuksista. – Tällä tavoitellaan ihan puhdasta säästöä ja se vapauttaa rahaa muuhun ja vastaa myös isolta osalta säästöpaineisiin. Yhteistyö vähentää myös toimintojen haavoittuvaisuutta.

Seurakunnissa pyöritetään samaa hallintoa tavallaan kolmeen kertaan ja yhteistyötä voidaan hyödyntää myös pykälien laatimisessa. Näin jokaisen seurakunnan ei tarvitse tehdä samasta asiasta omaa esitystään, vaan pykäliä voidaan jakaa ja hyödyntää muiden tekemisiä.

 

Viraston rooli

Alustavasti on suunniteltu myös kolmen seurakunnan kirkkoherranvirastojen yhteiskäyttöä. Vuonna 2020 kirkkoherranvirastojen rooli tulee muuttumaan uuden Keskusrekisterin myötä; esimerkiksi virkatodistuksia ei sen jälkeen enää hoida kirkkoherranvirastot. Seurakuntien työmäärä tulee siis vähentymään.

– Meistä olisi tärkeää, että saisimme tässä kolmen seurakunnan alueelle pidettyä sataprosenttisia virkoja, joihin on helpompi löytää osaavaa väkeä. Myös loma-ajat ovat olleet aikaisemmin pienissä seurakunnissa haastavia järjestää.

Nyt Petäjäveden seurakuntaan haetaan diakonia ja suntiota, ja jo työnhakuvaiheessa korostetaan sitä, että virkaan kuuluu työn tekeminen myös Keuruulla ja Multialla. Työntekijöiden vaihdossa ei tällä hetkellä liiku raha, vaan siitä pidetään kirjaa ja tasataan seurakuntien kesken aina tarpeen tullen.

– Mikään muu ei ole varmaa kuin se, että asiat tulevat muuttumaan tavalla tai toisella, Laitinen arvioi. – Muutos johtuu siitä, että seurakuntien rahat vähenevät ja sitä myötä työntekijöiden määrä.

 

Yhdistymisistä päättävät kirkkovaltuustot

Laitisen mukaan yhteistyö on nyt sellaista, että siitä hyötyvät nyt niin seurakuntalaiset kuin työntekijät. Tulevatko seurakunnat sitten jossain vaiheessa yhdistymään kokonaan? – Se on hankala kysymys, sillä minä olen vain pahainen pappi, enkä tulevaisuuden näkijä. Nämä neuvottelut ovat koskeneet ainoastaan syvenevää yhteistyötä ja me kaikki kolme kirkkoherraa ja viranhaltijat emme koe, että käynnissä olisi yhdistymisneuvottelut.

Konkreettisia suuntaviivoja tulevasta voidaan kuitenkin nähdä siinä vaiheessa, kun Multian kirkkoherra jää eläkkeelle kesällä 2020. Siinä vaiheessa Multian seurakunnan päätöksellä tuotaneen esiin näiden kolmen seurakunnan yhteinen tahtotila. Keuruun kirkkoherra on jäämässä eläkkeelle sen jälkeen muutaman vuoden päästä. – Ensimmäiset viralliset päätökset tekevät siis tässä suhteessa naapurit, Laitinen kertoo.

Mahdolliset seurakuntien yhdistymislinjaukset vetävät aina kirkkovaltuustot, eikä mikään suurempi taho tai tuomiokapituli. – Toki kapitulista ilolla tervehtivät pienten seurakuntien oma-aloitteista yhteistyötä.

– Jos kuitenkin käy niin, että joskus olemme yksi iso seurakunta, niin se on sitten hyvin punnitun ja kokeillun käytännön tulos. Jos toiminnat ovat jo yhteisiä ja vasta sen jälkeen hallinnot lyödään yhteen, niin se on helpompaa niin päin. Silloin voidaan taata laadukas ja monipuolinen seurakuntatyö, Laitinen miettii.

– Muutos aiheuttaa meissä sen, että mietitään mitä muutos minulle tarkoittaa. Tulee helposti pelko siitä, että hävitäänkö tai menetetäänkö tässä jotain. Se on inhimillinen ajatus ja vaikkapa arkielämässä olisi aivan hullu ajatus, että kolme naapuria löisi hynttyyt yhteen, Laitinen sanoo. – Piispa Simo Peura kuitenkin totesi viimeksi tavatessamme, että seurakunnan omaisuus on kirkolta lahjaksi tullut, niin eikö se ole silloin tarkoitettu kirkon yhteiseksi hyväksi. Kaikki on kuitenkin samaa Kristuksen kirkkoa riippumatta siitä, missä sen hallinto on. Ajattelen itse niin, että tässä kyse on ennemminkin siitä, että saadaanko me jotain.

– Sitä pidän kuitenkin epätodennäköisenä, että kaksi näistä seurakunnista menisi yhteen ja yksi ei.

 

Valtavan kaunis

Kirkkoremontti alkaa olla valmis ja 10.2. vietetään suuret tupaantuliaiset. Uudet maalaukset eivät välttämättä ehdi vielä siihen mennessä, mutta muuten on valmista. Piispan tarkastus on myöhemmin 12.-14.4. ja se on lähinnä juhlallisuus, eli kirkko otetaan jo käyttöön ennen sitä. Matkailuhankkeelle on myönnetty hankerahaa, josta osa saatetaan käyttää myös uudistetun kirkon opastuskierrosten rakentamiseen.

– Kirkkoremontti on ollut pitkä ja työläs projekti. Työ on aloitettu jo kymmenen vuotta sitten suunnittelemalla. Kirkosta tulee valtavan kaunis, raikas, valoisa ja iloinen. Siellä on paljon katsottavaa ja värejä. Oikein sormet syyhyävät, että pääsee sinne töihin. Valaistusvaihtoehtojakin on jo ohjelmoitu valmiiksi.

– Arkkitehti Markku Mykkänen on hyvin paneutunut kirkon symboliikkaan, Petäjäveden kirkkoon rakennuksena ja Kristuksen kirkon merkityksenä. Kaikelle kirkossa löytyy liturginen peruste.

Uusi kirkkovaltuusto järjestäytyy Petäjävedellä tänään tiistaina 22.1. – Meillä on hedelmällinen tilanne, kun isolta osalta valtuusto uudistui, mutta toisaalta jäi paljon niitä, jotka ovat olleet pitkään mukana. – SK

 

 

 

Kolmen seurakunnan kirkkoherrat olivat toissa maanantaina sanomalehti Suur-Keuruun haastateltavana yhteistyökuvioistaan. Vasemmalla Multian Seppo Rahkonen, keskellä Petäjäveden Laura Laitinen ja oikealla Keuruun kirkkoherra Ossi Poikonen.

(Kuva: Suvi Kallioinen)