Maanantaina 4.2. kokoontuva kunnanhallitus päättää uuden teknisen johtajan täyttämisestä ja sijaistamisesta.

Kunnan tekninen johtaja Tomi Jylänki ilmoitti maanantaina 28.1. purkavansa virkasuhteensa koeajalla. Kunnanhallitukselle esitetään, että teknisen johtajan sijaiseksi otetaan 4.2. alkaen entinen tekninen johtaja Antti Koskinen, joka sijaistaa virassa 12.4. saakka. Koskinen toimii virassa 60 prosentin työajalla. Kunnanjohtaja voi jatkaa sijaisuuden kestoa tarvittaessa. Koskinen jäi virasta eläkkeelle vuoden 2016 lopussa.

Kunnanhallitukselle esitetään myös, että teknisen johtajan virka julistetaan haettavaksi hakuajalla 11.2.-4.3.2019. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran koulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (teknisen- tai rakennusalan insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto) tai vastaava aiempi tutkinto. Virka täytetään 1.4.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran hakuilmoitus julkaistaan kunnan verkkosivuilla, ilmoitustaululla, Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon sivuilla sekä tarvittaessa muilla julkaisukanavilla.

Haastatteluryhmään nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Kokkonen, kuntarakennelautakunnan puheenjohtaja Alpo Kukkonen ja kunnanjohtaja Eero Vainio sekä hallintojohtaja Anni Hakala, joka toimii haastatteluryhmän sihteerinä. Työryhmä viimeistelee viran hakuilmoituksen ja valitsee hakuajan päättymisen jälkeen virkaa hakeneista haastateltavat henkilöt. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä. Valinnassa voidaan tarvittaessa käyttää soveltuvuusarviointia tai muuta ulkopuolista asiantuntemusta. – SK

 

 

Antti Koskinen kuvattiin kotonaan joulukuussa 2016, kun hän oli jäämässä eläkkeelle kunnan teknisen johtajan virasta. Nyt Koskinen pyydettiin sijaistamaan, kunnes Petäjävedelle löydetään uusi tekninen johtaja.