Vesilaitoksen hoitajan valinnasta valitettu

Petäjäveden kunnanhallitus käsittelee tänään maanataina kokouksessaan oikaisuvaatimusta vesilaitoksen hoitajan valinnasta.

Tehtävä oli haettavana 5.11.-15.11.2018 välisen ajan ja tehtävää haki määräajassa 13 hakijaa, joista kolme kutsuttiin haastatteluun hakemusasiakirjoissa annettujen tietojen perusteella. Vesihuoltolaitoksen hoitajan tehtävän pätevyysvaatimuksena on vesihuolto- tai prosessitekniikan alan koulutus. Ammatillisen pätevyyden voi saavuttaa myös oppisopimustietä, jossa koulutuksessa työalakohtaisia kursseja voidaan katsoa opiskelijan eduksi. Koulutuksen lisäksi on edellytetty kokemusta vesihuoltolaitoksen prosessihoitajan tehtävistä, sekä mielellään putkiasennusalan tai konetekniikan tuntemusta. Myös kemian alalta hankittu osaaminen on katsottu eduksi.

Yksi vesihuoltolaitoksen hoitajan paikkaa hakeneista on jättänyt oikaisuvaatimuksen päätökseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä on ilmoittanut hakevansa valintapäätökseen muutosta sillä perusteella, että hän olisi hakijoista ylivoimaisesti pätevin vesilaitoksen hoitajan tehtävään. Oikaisuvaatimuksen tehnyt ei lukeutunut tehtävää varten haastateltujen joukkoon.

Teknisen johtajan valmistelun mukaan kolmesta haastatellusta ylivoimaisesti kokeneimmalla oli oikaisuvaatimuksen tehneeseen nähden lähes kaksinkertainen alakohtainen työkokemuskertymä, ja lukuisa joukko suoritettuja kursseja. Kuitenkin haastattelun yhteydessä todettiin, ettei hakijalla ollut tehtävään vaadittua ammatillista pätevyyttä. Ammatillisen pätevyysvaatimuksen täyttävistä haastatelluista hakijoista valittiin tehtävään hakemusten, haastatteluiden, hakijayhteenvedon, aiemman työkokemuksen ja koulutuksen perusteella kokonaisarviolta tehtävään soveltuvin ja sopivin henkilö. Teknisen johtajan valmistelun mukaan kunta on suorittanut ansiovertailun hakijoiden kesken ja tehtävään valitun on katsottu olleen tehtävään kelpoinen, hakuilmoituksessa mainitut kriteerit kokonaisuutena parhaiten täyttävä ja tehtävän kannalta muutoinkin soveltuvin ja sopivin hakija. – SK