Muistoja Petäjävedeltä -ryhmään mahtuvat myös kyläkunnat. Tapio Kokkosen julkaisemassa kuvassa ollaan lohilammikon tyhjennystalkoissa Koskensaarella.

 

 

Muistoja Petäjävedeltä -ryhmässä tarinaa täydennetään yhteisvoimin, pala kerrallaan

 

Petäjävedeltä -Facebook -ryhmään on lyhyessä ajassa liittynyt lähes 600 henkilöä. Ryhmässä on mukana sekä entisiä että nykyisiä petäjävetisiä, jotka julkaisevat teemaan sopivia kuvia ja muisteluita.

Ryhmän syntyyn liittyy vahvasti Seija ja Jouko Jokisen kiinnostus paikallishistoriaan ja toive yhteisestä muisteluryhmästä.

– Kevättalvella ajattelimme Joukon kanssa, että koko kotikunnan muisteluryhmä voisi lisätä sekä entisten että nykyisten petäjävetisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmän tarkoitus on palvella keskustelukanavana. Samalla ryhmä vahvistaa käsitystä siitä, millainen tämä meidän lähihistoria on ollut, kertoo Seija Jokinen.

– Yllätyimme siitä, miten nopeasti ja paljon ryhmään tuli ihmisiä. Ryhmään on liittynyt entisiä petäjävetisiä ympäri Suomen, ja mukana on myös iäkkäitä ihmisiä. Heillä on todella paljon muistoja esimerkiksi siitä, miltä kirkonkylä on joskus näyttänyt ja mitä muutoksia tähän on tullut, kuvailevat Jokiset.

– Nuoriakin on tullut mukavasti mukaan ryhmään, jos ei kirjoittajina, niin ainakin lukijoina. Erilaisten elämänkokemuksien jakaminen tarinoin ja kuvin voi yhdistää ja auttaa ymmärtämään elettyä elämää. Muistelu lisää tietoa siitä, kuka olen ja mistä taustasta tulen. Valtava muutos on tapahtunut sinä aikana, jonne ryhmässä mukana olevien muistot yltävät.

Vanhat valokuvat herättävät muistoja, jotka usein hersyttävät ryhmän seinälle myös jutun juurta.

– Kuvat ja annetut keskustelunaiheet ovat osoittautuneet hyviksi kerronnan alkusysääjiksi. Muisteluissa näkee myös paikallisen yhteiskunnan nopean kehityksen sekä työssä että vapaa-ajan riennoissa. Maisema eri puolilla kuntaa on muuttunut nopeasti, ja sitä on tallennettu harmillisen vähän. Esimerkiksi Kintauden kylänraitista useampine kauppoineen ei taida olla kovin montaa kuvaa, tai ainakaan emme ole niitä etsinnöistä huolimatta vielä löytäneet, kertovat Jokiset.

– Monia rakennuksia ja yrityksiä ei enää ole muuta kuin muistoissa. Osittain jo unohtuneet asiat onneksi palautuvat ihmeellisesti mieleen. Kuvien mukana tulevat eri aistien taltioimat muistot, tuoksut ja tuntemukset.

– Muisteluissa onkin sivuttu tunteita, iloja ja suruja. Hyvien asioiden muistelu auttaa keskittymään kaikkeen siihen, mitä meillä on elämässämme ollut ja mitä edelleen on. Vaikeistakin ajoista löytyy hyvää. Voisi jopa väittää, että muistelu lisää mielen hyvinvointia, Seija Jokinen toteaa.

Muistoja Petäjävedeltä -ryhmän nähtäville on jaettu kuvia ja kertomuksia eri puolilta Petäjävettä. Esillä ovat esimerkiksi Pengerjoki, Ylä-Kintaus, kirkonkylä, Koskensaari ja vanha IVO:n alue. Erityisesti viimeksi mainitun historiaan liittyneet kuvat keräsivät ryhmään uusia jäseniä eri puolilta Suomea. Kaverukset kutsuivat ystäviään mukaan ryhmään katsomaan kuvia tutuista maisemista, ihmisistä ja sähköaseman töistä.

Mitään sellaista ryhmän seinälle ei ole tullut, mitä ylläpitäjän olisi tarvinnut poistaa.

– Tämä on hyvän mielen kanava, jossa tarina täydentyy eri ihmisten erilaisista muistoista. – HM

 

 

Esimerkiksi nimismies Oswald Nyman ja Petäjäveden vanha kirkko ovat olleet esillä Seija ja Jouko Jokisen viime keväänä perustamassa muisteluryhmässä. Petäjäveden vanhaa kirkkoa esittävä joulukortti on Tapio Hakoniemen arkistosta.