Ensi vuoden talousarvio on edelleen yli 700.000 euroa miinuksella

Kunnanhallitus esittää ensi maanantaina kokoontuvalle valtuustolle muokattua talousarviota vuodelle 2019. Toivottujen muutosten jälkeen nyt viivan alle jää 705.400 euroa alijäämää.

Edellisen valtuustokäsittelyn jälkeen talousarvion käyttötalouspuolelle lisättiin lisäksi 30.000 euroa Kaistinmäen kaavoituksen käynnistämistä varten ja karsittiin 10.000 euroa koulukuljetuksista sekä investointisuunnitelman tarkennuksien myötä hieman poistoja.

Investointisuunnitelmassa Palvalahden yritysalueen tiestö ja vesi- ja viemäriverkoston investointimäärärahat säilytettiin ennallaan. Myymättömien ja täytettävien AP-tonttien maantäyttöihin ja massanvaihtoihin varattu investointimääräraha karsittiin kokonaan pois. Omatoimikirjaston toteutus säilytetään, mutta se jaetaan kahdelle vuodelle 2019-2020 ja hankkeelle haetaan avustusta. Koulujen irtaimiston uusimiseen vuosille 2019-2021 varattu vuosittainen 50.000 euron investointimääräraja muutettiin 30.000 euroon. Feenixin vesikattoremonttiin varattiin aiemman 60.000 euron sijaan 10.000 euroa. Kiinteistövalvomon muutostöiden investointimääräraha tarkennettiin 45.000 euroon.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus vielä tarkensi, että talousarvioon varataan yksityistieavustuksiin 60.000 euroa. – SK