(Kuvat Karhunahtaalta: Niko Romo)

 

”Luontoliikunta lisää onnellisuutta”

Petäjävesi 150 vuotta -juhlajulkaisussa on ansiokas Lauri Ijäksen ja Pentti Valkeajärven kirjoitus Petäjäveden lähiluonnosta ja merkityistä retkeilyreiteistä. Kohteita on paljon ja ne jakautuvat melko tasaisesti kunnan alueelle. Reittien alueellisessa sijainnissa olemme Petäjäveden Luonto ry:ssä havainneet kuitenkin yhden puutteen, joka mielestämme tulisi korjata. Kirkonkylässä koulujen ja päiväkodin läheisyydessä ei ole metsäretkiin ja opetuskäyttöön soveltuvaa luontopolkua. 1980-luvulla Kettulanvuoren ja Halkokankaan maastossa tällainen opetustauluin varustettu polku vielä kierteli monimuotoisessa metsä- ja suomaastossa. Polku syntyi muistaakseni Metsänhoitoyhdistyksen toimesta Ville Niemisen johdolla.

Tässä vaiheessa on liian aikaista ottaa kantaa luontopolun paikkaan, mutta sen olisi oltava lapsiperheiden, varhaiskasvatuksen ja koululaisten helposti saavutettavissa. Lähialueen maanomistajiltahan tämä vaatii myönteistä suhtautumista, jotta reittiin saadaan mukaan erityyppistä luontoa ja sopivasti pituutta. Reitin rakentamiseen uskoisimme löytyvän riittävästi talkoohenkeä muistakin järjestöistä ja vapaaehtoisista.

Juhlajulkaisussa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola kirjoittaa: ”Paitsi taloudellisesti, merkitsee metsä jokaiselle petäjävetiselle jotakin – ovathan meidän kaikkien juuret metsässä. Metsä tuottaa meille onnellisuutta lukemattomin eri tavoin”. Tähän on helppo yhtyä. Liikunta lisää onnellisuutta, erityisesti luontoliikunta. Luontopolku voisi toimia myöskin nopeasti suosiotaan lisäävän polkujuoksun harrastuspaikkana.

– Tapani Nislin