Entisen kässäkoulun suunnitelmat valmistuvat kevään aikana

Kunnalla on ilman kunnollista tai riittävää käyttöä omistuksessaan 4 000 neliötä erilaisia ja erikuntoisia entisen käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen tiloja. – Nyt tehdään suunnitelmat siitä, mitä jo olemassa olevia toimintoja niihin voisi sijoittaa, kunnanjohtaja Eero Vainio sanoo. Sivistystoimenjohtaja Timo Holm kertoo, että suunnittelun lähtökohtana on koulujen tarpeet, sillä kouluille tarvitaan kipeästi uudet tilat käsityöopetukseen.

Keskiössä on seinien ohella toimintakulttuurin muutos

Entisen kässäkoulun huonokuntoiset rakennukset puretaan ja jäljelle jäävät peruskorjataan. Kunnan johtoryhmän ja arkkitehtitoimiston tekemän alustavan suunnittelun lähtökohtana on koulujen huutava tarve uusille käsityötiloille. Rantatien alikulkutunnelin kohdalla olevaan hyväkuntoiseen C-osaan on kaavailtu niin sanottua Taitajien taloa, jossa kahdessa kerroksessa olisi tekstiili- ja teknisen työn tilat sekä taideaineiden luokat. Sen kustannusarvio laitteineen on kahden miljoonan luokkaa. – Sivistystoimen kannalta saataisiin upeat mahdollisuudet tänne, Holm toteaa. Samoja tiloja voisi noin 400 oppilaan lisäksi yhteiskäyttää yhdistykset, kansalaisopisto, työpajan ja toimintakeskuksen väki, ja niitä voisi loma-aikana hyödyntää vaikkapa vuokraamalla yrityskäyttöön.

Taitajien talon lisäksi koko alue sijaitsee kunnan parhaalla paikalla järvenrannalla ja palvelujen vieressä, joten siihen voisi rakentaa kokonaisen keskuksen, jossa yhdistyvät erilaiset toimijat, ihmisryhmät ja jopa asuminen. Vainion ja Holmin mukaan koko suunnittelussa olennaista onkin toimintakulttuurin ja yhteistoiminnan muutos, eikä niinkään vain rakennukset. Nyt ei haluta tehdä niin kuin on aina tehty, ja olisi tärkeää jo suunnitteluvaiheessa luoda katseet kauemmas tulevaisuuteen, jotta investointi olisi pitkällä tähtäimellä onnistunut. – Nyt pitää miettiä ketä ja mitä keskus palvelee vielä 20 vuoden kuluttua, Vainio linjaa.

Liian hyvä sijainti vain varastolle

Rannanpuoleisessa E-hallissa on nyt koulujen tekniset tilat kolmessa eri huoneessa. Viereiseen F-osaan on nyt varastoitu kunnan ylimääräisiä huonekaluja, mutta sinne sopisi vaikkapa työpajan toimintoja. Halleissa olisi muutenkin hyvää tilaa yritys- tai harrastustoiminnalle, ja sijainti on vähän turhankin hulppea järvenrannan tuntumassa pelkkään varastointiin.

Vainio kehuu, että yritysten kiinnostus ja yhteydenotot ovatkin lisääntyneet. Lisäksi purettavien rakennusten tieltä vapautuu mahtavaa tonttitilaa.

Taitajien talon myötä kouluille saataisiin kaivattua lisätilaa. – Kirkonkylän koululla on tällä hetkellä omat kädentaitotilat, jotka vapautuisivat muuhun käyttöön, esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle tai iltapäivätoimintaan, Holm kertoo. – Yläaste-lukiosta vapautuisi kuvataiteen luokka uuden opetussuunnitelman edellyttämän digitaaliseen oppimisympäristöön ja mahdollistaisi asianmukaiset tilat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 

Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen