Kunta jatkaa vesijohtoverkoston muutostöitä 11.12. alkaen rautatien alituksella, jolloin Asematielle tulee väliaikaisia tiejärjestelyjä. Liikenteenohjaussuunnitelmassa näkyy punaisella kulku Papintien kautta Asematie 3:een, eli kiinteistöön jossa sijaitsee Petäjäveden Tekstiili, UPM:n toimisto ja Postin jakelupiste. Radanalitustöihin liittyen tehdään myös louhinta- ja räjäytystöitä, ja niihin liittyen lähellä oleviin kiinteistöihin on rakennusurakoitsija lähiaikoina yhteydessä. Työt valmistuvat tammikuun loppuun mennessä.

 

Asematien läheisyydessä aloitetaan radanalitustyöt räjäytyksineen

Petäjäveden kunta on tehnyt loka-marraskuusta lähtien vesijohtojärjestelmän muutostöitä, joiden kautta vedenohjausta ja toimintavarmuutta kirkonkylällä parannetaan. Seuraavaksi tehdään 11. joulukuuta alkaen radanalitustöitä eli Asematien kohdalle tehdään toinen radanalitusputki. Vesi- ja viemäriputket vedetään junaradan ali ja liitetään olemassa oleviin liittymiin.

Töihin liittyy myös muutamien puiden kaatoa sekä louhinta- ja räjäytystöitä, joista tiedotetaan lähellä olevien kiinteistön omistajia lähiaikoina. Räjäytyksiin liittyen tullaan tekemään myös kiinteistöjen kuntotarkastuksia.

Radanalitukseen liittyen alueelle tulee myös liikennejärjestelyjä. Huomattavaa on, että Asematie 3:en kiinteistöön eli Petäjäveden Tekstiliin, UPM:n toimistoon ja Postin jakelupisteeseen kulku 11.12. alkaen on Papintien kautta.

Suljetulle työmaa-alueelle ei saa muutenkaan mennä, eikä esimerkiksi junarataa saa jalankulkijatkaan käyttää oikotienä rakennustöiden aikana.

Töiden aikana tulee myös vesikatkoja, mutta niistä tiedotetaan erikseen.

Työt valmistuvat tammikuun loppuun mennessä. Kokonaisvaltainen verkoston kunnostustyö maksaa 150.000 euroa. – SK

 

 

Liikenteenohjaussuunnitelma / Petäjäveden kunta