Kunnalla oli valmiiksi alueella seitsemän hehtaaria maata ja kahdeksan hehtaaria se osti yksityiseltä maanomistajalta. Käynnistyvässä asemakaavahankkeessa alue merkitään teollisuus-/varasto-/työpaikka-alueeksi.

 

Petäjäveden kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan, että Palvalahden alueella käynnistetään asemakaavahanke. Alueelle valtatie 18 varteen on tarkoitus kaavoittaa kaikkiaan 15 hehtaarin yritystonttialue joko yhdelle suurelle tai usealle pienemmälle eri toimijalle. Asia menee vielä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Syksyn ensimmäinen valtuuston kokous on 25. syyskuuta.

Kunta osti alueelta kahden teollisuustontin välistä kahdeksan hehtaaria maata yksityiseltä maanomistaja Leevi Jussilalta.

Kaavahankkeen yhteydessä tehdään maaperätutkimukset ja tutkitaan alueen liikenneverkko, mukaan lukien kevyen liikenteen yhteydet sekä liittymäjärjestelyt. Niiden jälkeen päätetään kuinka valmiiksi tulevat teollisuustontit valmistellaan kunnallistekniikan osalta. Sen myötä saadaan kustannusarvio hankkeesta, mutta karkeassa hintahaarukassa ollaan noin puolessa tai yhdessä miljoonassa eurossa.

Petäjävedellä on myös Rautakylän teollisuusalue, mutta se on yksityinen, eikä kunnan itse omistama kuten tuleva ja monipuolinen Palvalahden alue. – SK

 

Klikkaa kuva suuremmaksi: Kunnanhallitus ja johtoryhmä tutustuivat ennen varsinaista kokoustaan maanantaina entisen kässäkoulun tiloihin ja niiden kuntoon tulevan päätöksenteon tueksi. Syksyn aikana hyvinvointilautakunta saa seuraavan kerran pöydälleen rakennusta koskevia asioita, koska siellä olevat peruskoulun käsityötilat pitäisi uudistaa. Sen myötä myös koko rakennuksen kohtalo selvinnee.